Εγχειρίδιο Εγκατάστασης – Χρήσης Gemalto σε Windows (Rev.0.1.4)

[featured_image]
Λήψη
Download is available until [expire_date]
  • Έκδοση 0.1.4
  • Λήψη 50
  • Μέγεθος αρχείου 932.31 KB
  • Αριθμός αρχείων 1
  • Ημερομηνία δημιουργίας 6 Σεπτεμβρίου 2018
  • Τελευταία ενημέρωση 8 Μαρτίου 2023

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης – Χρήσης Gemalto σε Windows (Rev.0.1.4)

Οι συσκευές ΑΔΔΥ της GEMALTO είναι της μορφής USB Tokens και περιλαμβάνουν μικροεπεξεργαστή αποτελούμενο από επεξεργαστή (CPU), μνήμη (ROM, EEPROM, RAM), ειδικό λογισμικό και ειδικά χαρακτηριστικά ασφαλείας ώστε να προστατεύεται κατ’ ελάχιστον από αντίστοιχο PIN και κρυπτογραφικές λειτουργίες.

Οι συσκευές διαθέτουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ασφαλείας τόσο σε φυσικό όσο και λογικό επίπεδο και να υποστηρίζουν πολλαπλές μεθόδους αυθεντικοποίησης (ΡΙΝ, PUK).

Κατωτέρω περιγράφεται η συμβατότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού με την υπάρχουσα Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού της Εθνικής πύλης ΕΡΜΗΣ (http://www.ermis.gov.gr).

Οι ΑΔΔΥ περιλαμβάνονται στην ενδεικτική λίστα των ΑΔΔΥ, που έχουν δοκιμαστεί από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και έχουν εκδοθεί ψηφιακά πιστοποιητικά από την υφιστάμενη Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού και είναι δημοσιευμένη στον ακόλουθο σύνδεσμο.

http://www.yap.gov.gr/index.php/aped/diadikasiaekdosispistopoihtikon/49-diadikasiaekdosispistopoihtikonpublicservants.html

Επίσης οι ΑΔΔΥ είναι πλήρως συμβατές με την υποδομή δημοσίου κλειδιού του ΕΡΜΗ/ΑΠΕΔ (Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου) και το CMS (Intercede myID) του ΕΡΜΗ, όπως είναι δημοσιευμένο στον ακόλουθο σύνδεσμο.

http://www.yap.gov.gr/index.php/aped/diadikasiaekdosispistopoihtikon/221-diadikasiaekdosispistopoihtikoncitizens-3.html

30237132-3 – ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ (USB)

Τις οδηγίες χρήσεις και τον client μπορείτε να τα κατεβάσετε απο

Για μεγάλες ποσότητες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Έχει την ίδια νομική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή με μεγαλύτερη όμως ασφάλεια γιατί είναι αδύνατον να πλαστογραφηθεί, είναι μοναδική και διαφορετική για κάθε έγγραφο. Αν και το θεσμικό πλαίσιο για την καθιέρωση της ψηφιακής υπογραφής υπάρχει από το 2001 και η χρήση της βελτιώνει σημαντικά τους χρόνους που απαιτούνται για την ανταλλαγή εγγράφων και τη διεκπεραίωση διαφόρων συναλλαγών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με μεγάλο οικονομικό όφελος, σχετικά περιορισμένη είναι ακόμα και σήμερα η υιοθέτησή της στη χώρα μας.

Η ψηφιακή υπογραφή είναι το αποτύπωμά μας στον σύγχρονο κόσμο. Ένας μοναδικός κωδικός που χρησιμοποιεί την ασύμμετρη κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού και διασφαλίζει την αυθεντικότητα του αποστολέα, αποδεικνύοντας τη γνησιότητα εγγράφων και μηνυμάτων.  Ο καθένας μπορεί να υπογράψει ψηφιακά ένα έγγραφο για πολλούς από τους ίδιους λόγους που θα υπόγραφε και ένα έντυπο. Η χρήση των ψηφιακών υπογραφών μπορεί να περιορίσει δραστικά την αποστολή τυπωμένων εγγράφων, επικυρωμένων με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή τη χρήση σφραγίδων και υπογραφών.