Εγκατάσταση Συστήματος Καταγραφής Εικόνας – CCTV σε Σταθμό Αυτοκινήτων στο Κέντρο της Αθήνας

Σε σταθμό αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας μας ζητήθηκε να καλύψουμε όλους τους εσωτερικούς χώρους προκειμένου να καταγράφονται όλες…