Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις Συστημάτων Συναγερμού DSC

blank

Το σύστημα συναγερμού θα πρέπει να είναι αφοπλισμένο.

Αφοπλίστε το σύστημα και ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Βήμα 1

Πιέστε [*] – [5]

Βήμα 2

Εισάγετε τον βασικό κωδικό οπλισμού/αφοπλισμού (Master arm/disarm code).

Βήμα 3

Πιέστε [1]

Βήμα 4

Εισάγετε τον NEO τετραψήφιο κωδικό χρήστη (Master code).

Βήμα 5

Πιέστε [#] για να φύγετε από τη λειτουργία προγραμματισμού κωδικών.

Το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση.

Το σύστημα συναγερμού θα πρέπει να είναι αφοπλισμένο.

Αφοπλίστε το σύστημα και ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Βήμα 1

Πιέστε [*] – [5]

Βήμα 2

Εισάγετε τον βασικό κωδικό οπλισμού/αφοπλισμού (Master arm/disarm code).

Βήμα 3

Πιέστε [2]

Σημείωση: Το ψηφίο νούμερο [2] αντιστοιχεί στον χρήστη νούμερο 2, για τον χρήστη νούμερο 3 πληκτρολογήστε το νούμερο [3].

Βήμα 4

Εισάγετε τον NEO τετραψήφιο κωδικό χρήστη (User Code).

Βήμα 5

Πιέστε [#] για να φύγετε από τη λειτουργία προγραμματισμού κωδικών.

Το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση.

Συχνές Ερωτήσεις Συστημάτων Συναγερμού CADDX

Συχνές Ερωτήσεις Συστημάτων Συναγερμού CADDX

Το σύστημα συναγερμού θα πρέπει να είναι αφοπλισμένο.

Αφοπλίστε το σύστημα και ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Βήμα 1

Πιέστε [*]-[5]

Βήμα 2

Εισάγετε τον βασικό κωδικό οπλισμού/αφοπλισμού (Master arm/disarm code). (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα διαχωρισμένα συστήματα για να αλλάξετε τον κωδικό ενός άλλου ατόμου θα πρέπει να έχετε πρόσβαση σε όλα ή σε περισσότερα τμήματα απ’ ότι το άλλο άτομο.

Βήμα 3

Αναβοσβήνει το λαμπάκι ετοιμότητας (Ready).

Βήμα 4

Εισάγετε τον αριθμό του χρήστη. Ο αριθμός αυτός είναι διψήφιος.

Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε [0]-[3] για τον χρήστη 3 ή [0]-[4] για τον χρήστη 4.

Βήμα 5

Εισάγετε τον νέο τετραψήφιο κωδικό χρήστη (user code).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλετε να σβήσετε έναν κωδικό, πληκτρολογήστε [*]-[*]-[*]-[*] για τετραψήφιο κωδικό.

Βήμα 6

Το λαμπάκι ετοιμότητας (Ready) αναβοσβήνει δηλώνοντας ότι βρίσκεστε πίσω στο βήμα 4. Αν ο κωδικός απορριφθεί, θα ακούσετε 3 μπιπ.

Βήμα 7

Αν θέλετε να προγραμματίσετε και άλλον κωδικό, επιστρέψτε στο βήμα 5.

Βήμα 8

Πιέστε [#] ενόσω αναβοσβήνει το λαμπάκι ετοιμότητας για να φύγετε από τη λειτουργία προγραμματισμού κωδικών.

Το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση.

Βήμα 1

Πατήστε το πλήκτρο [ * ] – [ 9 ] – [ 6 ].

Βήμα 2

Εισάγετε τον βασικό κωδικό οπλισμού/αφοπλισμού (Master arm/disarm code).

Βήμα 3

Εισάγετε την «ημέρα της εβδομάδας», όπου:

1 = Κυριακή                             5 = Πέμπτη

2 = Δευτέρα                           6 = Παρασκευή

3 = Τρίτη                                 7 = Σάββατο

4 = Τετάρτη

Βήμα 4

Εισάγετε τον «κωδικό μήνα».

Θα πρέπει να είναι διψήφιος αριθμός, όπου:

01 = Ιανουάριος                      07 = Ιούλιος

02 = Φεβρουάριος                  08 = Αύγουστος

03 = Μάρτιος                          09 = Σεπτέμβριος

04 = Απρίλιος                          10 = Οκτώβριος

05 = Μάιος                              11 = Νοέμβριος

06 = Ιούνιος                            12 = Δεκέμβριος

Βήμα 5

Εισάγετε τον «κωδικό ημέρας».

Θα πρέπει να είναι πάντα διψήφιος αριθμός.

Παράδειγμα:

Η 5η ημέρα του μήνα θα πρέπει να πληκτρολογήσετε [0] – [5]

Βήμα 6

Εισάγετε τα τελευταία δύο ψηφία του «κωδικού έτους».

Παράδειγμα:

Για το έτος 2018 θα πρέπει να πληκτρολογήσετε [1] – [8]

Το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση.

*Ισχύει για τα πληκτρολόγια NX-108, 116, 124, 1308, 1316, 1324, 1508, 1516-GR

Βήμα 1

Πατήστε το πλήκτρο [ Bypass ]

Βήμα 2

Πατήστε τον αριθμό της ζώνης που θέλετε να κάνετε παράκαμψη. πχ. [ 2 ]

Βήμα 3

Πατήστε ξανά το πλήκτρο [ Bypass ]

Βήμα 4

Αν θέλετε να κάνετε παράκαμψη παραπάνω απο μία ζώνη τότε επαναλάβεται τα βήματα 1 – 3.

Βήμα 5

Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο [ Bypass ] + [ Bypass ] προκειμένου να βγείτε από τον προγραμματισμό Bypass ζωνών.

Σημείωση: Όλες οι ζώνες που κάνετε Bypass θα μείνουν μόνιμα αναμένες.

Βήμα 6

Το σύστημα είναι έτοιμο για όπλιση.

Τώρα μπορείτε να ασφαλήσετε το σύστημα χωρίς να ασφαληστεί η ζώνη ή οι ζώνες που κάνατε παράκαμψη.

Συχνές Ερωτήσεις Συστημάτων Συναγερμού Crow Runner

Συχνές Ερωτήσεις Συστημάτων Συναγερμού Crow Runner

Βήμα 1

Πατήστε το πλήκτρο “PROGRAM”, μετά το πλήκτρο “1” και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο “ENTER”

Βήμα 2

Πατήστε “1” και μετά “ENTER”

Βήμα 3

Ο κωδικός θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο, για να εισάγετε τον νέο Κύριο κωδικό.

Σημείωση: Ο κωδικός μπορεί να αποτελείται από οποιονδήποτε συνδυασμό 1 έως 6 ψηφίων. Συνιστάται η χρήση ενός κωδικού πολλαπλών ψηφίων.

Βήμα 4

Πατήστε το πλήκτρο “ENTER”, για να αποθηκεύσετε τον νέο κωδικό.

Ο νέος κωδικός θα αρχίσει να αναβοσβήνει και το σύστημα θα παράγει 3 ηχητικά σήματα μικρής διάρκειας, εάν η εισαγωγή του κωδικού ήταν σωστή ή 1 ηχητικό σήμα μεγάλης διάρκειας, εάν ο κωδικός δεν έγινε αποδεκτός.

Βήμα 5

Πατήστε τα πλήκτρα “PROGRAM” και μετά “ENTER”, για να βγείτε από την κατάσταση Προγραμματισμού Κωδικών.

Βήμα 6

Το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση.

Βήμα 1

Πατήστε τα πλήκτρα “PROGRAM”, μετά το πλήκτρο “1” και μετά το “ENTER”

Βήμα 2

Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό Χρήστη (2 έως 100) και πατήστε το πλήκτρο “ENTER”.

πχ. <2> και μετά “ENTER”.

Εάν υπάρχει ήδη ένας κωδικός για αυτόν το χρήστη, θα αρχίσει να αναβοσβήνει ο υπάρχων κωδικός.

Βήμα 3

Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε τον νέο κωδικό.

Ο κωδικός μπορεί να αποτελείται από οποιονδήποτε συνδυασμό 1 έως 6 ψηφίων. Ο νέος κωδικός αντικαθιστά τον παλαιό.

Βήμα 4

Πατήστε το πλήκτρο “ENTER” για να αποθηκεύσετε τον νέο κωδικό, ο νέος κωδικός θα αναβοσβήνει και το σύστημα θα παράγει 3 ηχητικά σήματα μικρής διάρκειας.

Βήμα 5

Για να προσθέσετε επιπλέον χρήστες επιστρέψτε στο Βήμα 2 και επαναλάβετε την διαδικασία για όλους τους χρήστες.

Βήμα 6

Πατήστε τα πλήκτρα “PROGRAM” και μετά “ENTER”, για να βγείτε από την κατάσταση προγραμματισμού.

Βήμα 7

Το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση.