Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις Συστημάτων Συναγερμού DSC

Το σύστημα συναγερμού θα πρέπει να είναι αφοπλισμένο.

Αφοπλίστε το σύστημα και ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Βήμα 1

Πιέστε [*] – [5]

Βήμα 2

Εισάγετε τον βασικό κωδικό οπλισμού/αφοπλισμού (Master arm/disarm code).

Βήμα 3

Πιέστε [1]

Βήμα 4

Εισάγετε τον NEO τετραψήφιο κωδικό χρήστη (Master code).

Βήμα 5

Πιέστε [#] για να φύγετε από τη λειτουργία προγραμματισμού κωδικών.

Το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση.

Το σύστημα συναγερμού θα πρέπει να είναι αφοπλισμένο.

Αφοπλίστε το σύστημα και ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Βήμα 1

Πιέστε [*] – [5]

Βήμα 2

Εισάγετε τον βασικό κωδικό οπλισμού/αφοπλισμού (Master arm/disarm code).

Βήμα 3

Πιέστε [2]

Σημείωση: Το ψηφίο νούμερο [2] αντιστοιχεί στον χρήστη νούμερο 2, για τον χρήστη νούμερο 3 πληκτρολογήστε το νούμερο [3].

Βήμα 4

Εισάγετε τον NEO τετραψήφιο κωδικό χρήστη (User Code).

Βήμα 5

Πιέστε [#] για να φύγετε από τη λειτουργία προγραμματισμού κωδικών.

Το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση.

Συχνές Ερωτήσεις Συστημάτων Συναγερμού Crow Runner

Βήμα 1

Πατήστε το πλήκτρο “PROGRAM”, μετά το πλήκτρο “1” και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο “ENTER”

Βήμα 2

Πατήστε “1” και μετά “ENTER”

Βήμα 3

Ο κωδικός θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο, για να εισάγετε τον νέο Κύριο κωδικό.

Σημείωση: Ο κωδικός μπορεί να αποτελείται από οποιονδήποτε συνδυασμό 1 έως 6 ψηφίων. Συνιστάται η χρήση ενός κωδικού πολλαπλών ψηφίων.

Βήμα 4

Πατήστε το πλήκτρο “ENTER”, για να αποθηκεύσετε τον νέο κωδικό.

Ο νέος κωδικός θα αρχίσει να αναβοσβήνει και το σύστημα θα παράγει 3 ηχητικά σήματα μικρής διάρκειας, εάν η εισαγωγή του κωδικού ήταν σωστή ή 1 ηχητικό σήμα μεγάλης διάρκειας, εάν ο κωδικός δεν έγινε αποδεκτός.

Βήμα 5

Πατήστε τα πλήκτρα “PROGRAM” και μετά “ENTER”, για να βγείτε από την κατάσταση Προγραμματισμού Κωδικών.

Βήμα 6

Το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση.

Βήμα 1

Πατήστε τα πλήκτρα “PROGRAM”, μετά το πλήκτρο “1” και μετά το “ENTER”

Βήμα 2

Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό Χρήστη (2 έως 100) και πατήστε το πλήκτρο “ENTER”.

πχ. <2> και μετά “ENTER”.

Εάν υπάρχει ήδη ένας κωδικός για αυτόν το χρήστη, θα αρχίσει να αναβοσβήνει ο υπάρχων κωδικός.

Βήμα 3

Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε τον νέο κωδικό.

Ο κωδικός μπορεί να αποτελείται από οποιονδήποτε συνδυασμό 1 έως 6 ψηφίων. Ο νέος κωδικός αντικαθιστά τον παλαιό.

Βήμα 4

Πατήστε το πλήκτρο “ENTER” για να αποθηκεύσετε τον νέο κωδικό, ο νέος κωδικός θα αναβοσβήνει και το σύστημα θα παράγει 3 ηχητικά σήματα μικρής διάρκειας.

Βήμα 5

Για να προσθέσετε επιπλέον χρήστες επιστρέψτε στο Βήμα 2 και επαναλάβετε την διαδικασία για όλους τους χρήστες.

Βήμα 6

Πατήστε τα πλήκτρα “PROGRAM” και μετά “ENTER”, για να βγείτε από την κατάσταση προγραμματισμού.

Βήμα 7

Το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση.

Συχνές Ερωτήσεις Συστημάτων Συναγερμού CADDX

Το σύστημα συναγερμού θα πρέπει να είναι αφοπλισμένο.

Αφοπλίστε το σύστημα και ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Βήμα 1

Πιέστε [*]-[5]

Βήμα 2

Εισάγετε τον βασικό κωδικό οπλισμού/αφοπλισμού (Master arm/disarm code). (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα διαχωρισμένα συστήματα για να αλλάξετε τον κωδικό ενός άλλου ατόμου θα πρέπει να έχετε πρόσβαση σε όλα ή σε περισσότερα τμήματα απ’ ότι το άλλο άτομο.

Βήμα 3

Αναβοσβήνει το λαμπάκι ετοιμότητας (Ready).

Βήμα 4

Εισάγετε τον αριθμό του χρήστη. Ο αριθμός αυτός είναι διψήφιος.

Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε [0]-[3] για τον χρήστη 3 ή [0]-[4] για τον χρήστη 4.

Βήμα 5

Εισάγετε τον νέο τετραψήφιο κωδικό χρήστη (user code).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλετε να σβήσετε έναν κωδικό, πληκτρολογήστε [*]-[*]-[*]-[*] για τετραψήφιο κωδικό.

Βήμα 6

Το λαμπάκι ετοιμότητας (Ready) αναβοσβήνει δηλώνοντας ότι βρίσκεστε πίσω στο βήμα 4. Αν ο κωδικός απορριφθεί, θα ακούσετε 3 μπιπ.

Βήμα 7

Αν θέλετε να προγραμματίσετε και άλλον κωδικό, επιστρέψτε στο βήμα 5.

Βήμα 8

Πιέστε [#] ενόσω αναβοσβήνει το λαμπάκι ετοιμότητας για να φύγετε από τη λειτουργία προγραμματισμού κωδικών.

Το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση.

Βήμα 1

Πατήστε το πλήκτρο [ * ] – [ 9 ] – [ 6 ].

Βήμα 2

Εισάγετε τον βασικό κωδικό οπλισμού/αφοπλισμού (Master arm/disarm code).

Βήμα 3

Εισάγετε την «ημέρα της εβδομάδας», όπου:

1 = Κυριακή                             5 = Πέμπτη

2 = Δευτέρα                           6 = Παρασκευή

3 = Τρίτη                                 7 = Σάββατο

4 = Τετάρτη

Βήμα 4

Εισάγετε τον «κωδικό μήνα».

Θα πρέπει να είναι διψήφιος αριθμός, όπου:

01 = Ιανουάριος                      07 = Ιούλιος

02 = Φεβρουάριος                  08 = Αύγουστος

03 = Μάρτιος                          09 = Σεπτέμβριος

04 = Απρίλιος                          10 = Οκτώβριος

05 = Μάιος                              11 = Νοέμβριος

06 = Ιούνιος                            12 = Δεκέμβριος

Βήμα 5

Εισάγετε τον «κωδικό ημέρας».

Θα πρέπει να είναι πάντα διψήφιος αριθμός.

Παράδειγμα:

Η 5η ημέρα του μήνα θα πρέπει να πληκτρολογήσετε [0] – [5]

Βήμα 6

Εισάγετε τα τελευταία δύο ψηφία του «κωδικού έτους».

Παράδειγμα:

Για το έτος 2018 θα πρέπει να πληκτρολογήσετε [1] – [8]

Το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση.