Συστήματα Καμερών – Καταγραφής Εικόνας Κόρινθος

Τα συστήματα καμερών, καταγραφής εικόνας ή αλλιώς συστήματα βιντεοεπιτήρησης είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να ελέγχουμε χώρους, αγαθά και τα άτομα που εισέρχονται ή που εργάζονται στους χώρους επιτήρησης χωρίς απαραίτητα την ανάγκη ανθρώπινης παρουσίας στον ίδιο χώρο ή και καθόλου.

Ένα σύστημα καμερών μπορεί να επεκταθεί και να καλύψει οποιαδήποτε εφαρμογή.

Αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις, συντηρήσεις, αναβαθμίσεις και επισκευές συστημάτων συναγερμού, καμερών, συστημάτων ελέγχου πρόσβασης και πυρανίχνευσης στην Κόρινθο και σε όλο τον Νομό Κορινθίας.