Κατασκευή και Εγκατάσταση Φωτιστικών LED σε Κλειδοθήκες Πάρκινγκ Αυτοκινήτων για Λογαριασμό Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών

Από εταιρεία τηλεπικοινωνιών μας ζητήθηκε να τοποθετήσουμε φωτιστικά LED σε κλειδώθηκες που είναι τοποθετημένες σε παραλιακό συγκρότημα…