Προγράμματα – Software

iVMS-4200 V3.5.0.7 (Windows)

Easier configuration at your fingertips. iVMS-4200

AnyDesk για Mac OS (Version: 5.5.2)

AnyDesk για Mac OS, Ένα λογισμικό απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας που λειτουργεί. Συνδεθείτε σε οποιονδήποτε υπολογιστή από απόσταση,…

AnyDesk για Mac OS (Version: 4.3.0)

AnyDesk για Mac OS, Ένα λογισμικό απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας που λειτουργεί. Συνδεθείτε σε οποιονδήποτε υπολογιστή από απόσταση,…

AnyDesk για Windows (Version: 4.3.0)

AnyDesk για Windows, Ένα λογισμικό απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας που λειτουργεί. Συνδεθείτε σε οποιονδήποτε υπολογιστή από απόσταση,…

AnyDesk για Windows (Version: 4.2.3.0)

AnyDesk για Windows, Ένα λογισμικό απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας που λειτουργεί. Συνδεθείτε σε οποιονδήποτε υπολογιστή από απόσταση,…

Hikvision iVMS-4200 Lite v1.0.0.4 (Windows) (Multilingual)

iVMS-4200 Lite is a abbreviated version of iVMS-4200. It provides basic video surveillance functions including real-time live view, video recording, remote search and playback for the connected devices (such as DVRs, NVRs, network cameras,…

Gemalto Windows 32-bit / 64-bit Drivers

Drivers για Ψηφιακή Υπογραφή Gemalto – USB Token – ΑΔΔΥ GEMALTO

Ammyy Admin (AA_v3)

Google Chrome and FireFox don't support downloading this file. Please use another browser (like Internet Explorer, Edge, Opera) for downloading this file. Sorry for inconvenience, Ammyy LLC !