Συχνές Ερωτήσεις Συστημάτων Συναγερμού DSC

Το σύστημα συναγερμού θα πρέπει να είναι αφοπλισμένο.

Αφοπλίστε το σύστημα και ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Βήμα 1

Πιέστε [*] – [5]

Βήμα 2

Εισάγετε τον βασικό κωδικό οπλισμού/αφοπλισμού (Master arm/disarm code).

Βήμα 3

Πιέστε [1]

Βήμα 4

Εισάγετε τον NEO τετραψήφιο κωδικό χρήστη (Master code).

Βήμα 5

Πιέστε [#] για να φύγετε από τη λειτουργία προγραμματισμού κωδικών.

Το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση.

Το σύστημα συναγερμού θα πρέπει να είναι αφοπλισμένο.

Αφοπλίστε το σύστημα και ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Βήμα 1

Πιέστε [*] – [5]

Βήμα 2

Εισάγετε τον βασικό κωδικό οπλισμού/αφοπλισμού (Master arm/disarm code).

Βήμα 3

Πιέστε [2]

Σημείωση: Το ψηφίο νούμερο [2] αντιστοιχεί στον χρήστη νούμερο 2, για τον χρήστη νούμερο 3 πληκτρολογήστε το νούμερο [3].

Βήμα 4

Εισάγετε τον NEO τετραψήφιο κωδικό χρήστη (User Code).

Βήμα 5

Πιέστε [#] για να φύγετε από τη λειτουργία προγραμματισμού κωδικών.

Το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση.