Συχνές Ερωτήσεις Συστημάτων Συναγερμού CADDX

Συχνές Ερωτήσεις Συστημάτων Συναγερμού CADDX

Το σύστημα συναγερμού θα πρέπει να είναι αφοπλισμένο.

Αφοπλίστε το σύστημα και ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Βήμα 1

Πιέστε [*]-[5]

Βήμα 2

Εισάγετε τον βασικό κωδικό οπλισμού/αφοπλισμού (Master arm/disarm code). (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα διαχωρισμένα συστήματα για να αλλάξετε τον κωδικό ενός άλλου ατόμου θα πρέπει να έχετε πρόσβαση σε όλα ή σε περισσότερα τμήματα απ’ ότι το άλλο άτομο.

Βήμα 3

Αναβοσβήνει το λαμπάκι ετοιμότητας (Ready).

Βήμα 4

Εισάγετε τον αριθμό του χρήστη. Ο αριθμός αυτός είναι διψήφιος.

Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε [0]-[3] για τον χρήστη 3 ή [0]-[4] για τον χρήστη 4.

Βήμα 5

Εισάγετε τον νέο τετραψήφιο κωδικό χρήστη (user code).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλετε να σβήσετε έναν κωδικό, πληκτρολογήστε [*]-[*]-[*]-[*] για τετραψήφιο κωδικό.

Βήμα 6

Το λαμπάκι ετοιμότητας (Ready) αναβοσβήνει δηλώνοντας ότι βρίσκεστε πίσω στο βήμα 4. Αν ο κωδικός απορριφθεί, θα ακούσετε 3 μπιπ.

Βήμα 7

Αν θέλετε να προγραμματίσετε και άλλον κωδικό, επιστρέψτε στο βήμα 5.

Βήμα 8

Πιέστε [#] ενόσω αναβοσβήνει το λαμπάκι ετοιμότητας για να φύγετε από τη λειτουργία προγραμματισμού κωδικών.

Το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση.

Βήμα 1

Πατήστε το πλήκτρο [ * ] – [ 9 ] – [ 6 ].

Βήμα 2

Εισάγετε τον βασικό κωδικό οπλισμού/αφοπλισμού (Master arm/disarm code).

Βήμα 3

Εισάγετε την «ημέρα της εβδομάδας», όπου:

1 = Κυριακή                             5 = Πέμπτη

2 = Δευτέρα                           6 = Παρασκευή

3 = Τρίτη                                 7 = Σάββατο

4 = Τετάρτη

Βήμα 4

Εισάγετε τον «κωδικό μήνα».

Θα πρέπει να είναι διψήφιος αριθμός, όπου:

01 = Ιανουάριος                      07 = Ιούλιος

02 = Φεβρουάριος                  08 = Αύγουστος

03 = Μάρτιος                          09 = Σεπτέμβριος

04 = Απρίλιος                          10 = Οκτώβριος

05 = Μάιος                              11 = Νοέμβριος

06 = Ιούνιος                            12 = Δεκέμβριος

Βήμα 5

Εισάγετε τον «κωδικό ημέρας».

Θα πρέπει να είναι πάντα διψήφιος αριθμός.

Παράδειγμα:

Η 5η ημέρα του μήνα θα πρέπει να πληκτρολογήσετε [0] – [5]

Βήμα 6

Εισάγετε τα τελευταία δύο ψηφία του «κωδικού έτους».

Παράδειγμα:

Για το έτος 2018 θα πρέπει να πληκτρολογήσετε [1] – [8]

Το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση.

*Ισχύει για τα πληκτρολόγια NX-108, 116, 124, 1308, 1316, 1324, 1508, 1516-GR

Βήμα 1

Πατήστε το πλήκτρο [ Bypass ]

Βήμα 2

Πατήστε τον αριθμό της ζώνης που θέλετε να κάνετε παράκαμψη. πχ. [ 2 ]

Βήμα 3

Πατήστε ξανά το πλήκτρο [ Bypass ]

Βήμα 4

Αν θέλετε να κάνετε παράκαμψη παραπάνω απο μία ζώνη τότε επαναλάβεται τα βήματα 1 – 3.

Βήμα 5

Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο [ Bypass ] + [ Bypass ] προκειμένου να βγείτε από τον προγραμματισμό Bypass ζωνών.

Σημείωση: Όλες οι ζώνες που κάνετε Bypass θα μείνουν μόνιμα αναμένες.

Βήμα 6

Το σύστημα είναι έτοιμο για όπλιση.

Τώρα μπορείτε να ασφαλήσετε το σύστημα χωρίς να ασφαληστεί η ζώνη ή οι ζώνες που κάνατε παράκαμψη.